13 februari 2016

Trainingen voor politieke organisaties

Effectief samenwerken is essentieel in politieke organisaties, en in het bijzonder wanneer het werk in fracties betreft. Bijvoorbeeld in een gemeenteraad of Provinciale Staten. Fijbes biedt voor deze groepen de onderstaande trainingen. Ook maatwerk is mogelijk, neem daarvoor contact met ons op.

Teamstart Fractie
Kosten per groep
950,-
Een goed fundament
Trainingsduur: 1 dag
Gezamenlijke start
Inzicht in groepsdynamiek
Verwachtingen delen
Doelen stellen
Normen stellen
Feedback geven
Meer informatie
Tussentijdse teamtraining
Kosten per groep
950,-
Hoe loopt de motor?
Trainingsduur: 1 dag
Analyse teamvorming
Evaluatie
Persoonlijke feedback
"Frustratiecheck"
Aanscherpen doelen
Aanscherpen normen
Meer informatie
Team-Pitstop
Prijs per groep
475,-
Snelle checkup
Trainingsduur: 4 uren
Analyse teamvorming
Teamcheck
Evaluatie
Feedback
Meer informatie