27 februari 2016

Train-de-Trainer Training

post_it_wall_IMG_0358Fijbes Consultancy & Training biedt maatwerktrajecten en losse sessies voor organisaties in de profit en non-profitsector. Maatwerk houdt in dat elke training, traject of leergang is toegespitst op de kenmerken van de organisatie waarbij de trainers aan de slag gaan. Wij bieden u graag advies over de manier waarop een train-de-trainer training bij u het best kan worden vormgegeven.

De sessies of trajecten worden na overleg met de opdrachtgever vormgegeven om aan de specifieke eisen te voldoen die voor een organisatie van belang zijn. De voorkennis, achtergrond en ervaring van de groep zijn -zeker als het gaat om een vak als trainen- van groot belang in het vormgeven van een effectieve training, of traject.

Focus op vakkennis
Onze train-de-trainer trainingen hebben een duidelijke link met het docentenvak. Trainers treden immers op als docenten, maar buiten de onderwijssector. De focus van de trainingen ligt veelal op het aanleren van didactische vaardigheden en onderwerpen, zoals bijvoorbeeld:

  • Werken met leerdoelen;
  • Omgaan met voorkennis en differentiatie in de groep;
  • Vormgeven van een didactisch goede training;
  • Werken met leerniveaus en meervoudige intelligentie;
  • Focus houden op het behalen van een concreet resultaat;
  • Kiezen van passende werkvormen voor het behalen van de leerdoelen;
  • Niet ‘schools’ zijn, maar tegelijkertijd wel een gedegen training geven.

Kortom, de deelnemers aan onze trainingen krijgen gedegen vakkennis mee, die breed toepasbaar is. De training is niet alleen relevant voor de cursus die de deelnemers op dit moment geven, maar biedt een fundament waarop al het toekomstige werk van een trainer gebaseerd kan worden.

Aandacht voor ervaring
Trainen leer je door het te doen. In onze trajecten ligt dan ook de nadruk op het zoveel mogelijk zelf in praktijk brengen van de leerstof door de deelnemers. Door gebruik te maken van kortere en langere minitrainingen en workshops sturen we aan op een dynamische en uitdagende leerervaring.

Bevoegde trainer
De train-de-trainer wordt u uitsluitend aangeboden door een trainer die zelf in het bezit is van een officiële lesbevoegdheid, en hebben dus zelf aantoonbare didactische bevoegdheden. De training heeft daarmee dan ook een solide basis.

Maatwerk zonder keuzestress
Voor ons houdt maatwerk in dat wij u adviseren over de beste wijze om een train-de-trainer op uw organisatie toe te spitsen. U kunt altijd bouwen op onze adviezen en ervaring met het behalen van een zo effectief mogelijke training of traject.

Meer informatie?
Neem voor meer informatie over de invulling, duur en kosten van de trainingen contact op met Peter Fijbes via secretariaat[@]fijbes.nl