Training 'Grip op angst in organisaties'

Voor VP, BMW, HR, Leidinggevenden | Max 8 deelnemers | Trainer: Peter Fijbes

 

Deze training wordt digitaal gegeven!

 

Herkent u de signalen van angst in organisaties? Wanneer mensen angstig zijn durven ze niet snel de stap te nemen naar hun leidinggevende of vertrouwenspersoon. Hierdoor is het des te belangrijker dat u zelf in staat bent angst tijdig te signaleren en aan te pakken.

De bestseller auteur en organisatietrainer Peter Fijbes geeft bij deze training u handvatten en concrete tips over hoe u angst analyseert, oplost én voorkomt. 

Deze Cursus is speciaal voor:

 • Vertrouwenspersonen
 • Bedrijfsmaatschappelijk Werkers
 • Managers/ Leidinggevenden
 • HR-functionarissen
 • Directie/ bestuurders

Schrijf je nu in!

Hoe werkt het digitaal?
Voor deze curus gebruiken wij webinarsoftware. U ontvangt van ons een link. Door er op te klikken komt u vanzelf bij de training. U hoeft niets te downloaden en geen technische kennis te hebben om te kunnen deelnemen.

Inhoud van de training

Alles wat u moet weten

Regelmatig speelt angst een rol in een verstoorde dynamiek in organisaties. Met deze training heeft u de kennis in handen om eventuele veiligheids- en vertrouwensproblematiek in uw organisaties zichtbaar en tastbaar te maken.

Handvatten & concrete tips

Via diverse thema’s geven wij u concrete tips en handvatten hoe u binnen de organisatie angst herkent, voorkomt, analyseert en bespreekbaar maakt.

Persoonlijke inbreng

Naast de theorie is er tijdens de training voldoende ruimte voor persoonlijke inbreng, praktijkvoorbeelden en casuïstiek. Bovendien is de trainer ook aanwezig om observaties en actiepunten 1- op- 1 te bespreken.

Trainer: Peter Fijbes

De ééndaagse training: Grip op angst in organisaties wordt verzorgd door Peter Fijbes. Naast trainingen voor managers, vertrouwenspersonen en HR-personeel werkt hij als organisatieadviseur en teamconsultant voor bedrijven, overheid en politieke partijen.

Peter is expert op het gebied van organisatiecultuur en hij kenmerkt zich met een persoonlijke, betrokken en interactieve trainingsstijl. In mei 2017 verscheen van zijn hand het boek “Angstcultuur, krijg grip op angst in organisaties”, dat de top 15 op managementboek.nl behaalde.

Boek: Angst cultuur - Peter Fijbes

Ontvang meer informatie in je mailbox

“Op basis van feitelijke kennis en onderzoek is angstcultuur voor mij concreet gemaakt in termen van wat is het, hoe komt het en wat je er aan kunt doen”

Theo de Bruyn – externe vertrouwenspersoon

 

“Ik vond de training erg waardevol. Ik heb praktische tips gekregen en vind Peter een prettige spreker. Hij voelt goed aan wat de groep wilt en anticipeert daar uitstekend op.”

Wendy Haarlem

kisspng-customer-review-icon-voice-bubble-5a7640932130b3.310963581517699219136

Schrijf je nu in!

Informatie Training: Grip op angst

Trainingsdata

 • Donderdag 30 september (online)
 • Bij verlenging maatregelen social distancing plannen wij aanvullende data in.

Duur: 1 dag, 2 sessies; met veel interactie, afwisseling en pauzes.
Locatie:  online, via fijbes.nl
Tijd: 09:00-12:30 & 14:00-17:30
Groepsgrootte: 4 tot 8 deelnemers
Prijs: € 485   € 385,-  (excl. btw)
Aantal accreditatieuren BNS (VP): 9 uren

Hoe werkt het digitaal?
Voor deze curus gebruiken wij webinarsoftware. Je ontvangt van ons een link. Door er op te klikken kom je vanzelf bij de training. Je hoeft niets te downloaden en geen technische kennis te hebben om te kunnen deelnemen.

Volledig programma

In de training staat een systemische benadering centraal: elke sociale en professionele groep is tevens een sociaal systeem waarin normen, waarden, houdingen en overtuigingen gelden die van grote invloed zijn op het individuele gedrag van mensen.

De verschillende thema's

In de training worden onder meer deze thema’s behandeld:

 • De definitie van angstcultuur;
 • De 3 bronnen van angst;
 • De 4 soorten angst op de werkvloer;
 • De 2 bliksemafleiders die angst verminderen;
 • Angst & leidinggeven;
 • Herkennen van angstsignalen medewerkers;
 • Herkennen van angstsignalen organisatie;
 • Angst bespreekbaar maken;
 • Analyse, preventie en interventie.

Concrete tips en handvatten

Naast de verschillende thema’s hebben wij als doelstelling om de deelnemers handvatten te geven in het aannemen, analyseren, oplossen en voorkomen van situaties waarin angst (mogelijk) een rol speelt:

 • Gespreksvoering: het stellen van de juiste diagnostische vragen;
 • Voorlichting geven: het kunnen uitleggen van de invloed en het effect van angst;
 • Het kunnen opstellen van een verbeterplan voor disfunctionele teamculturen en dynamiek;
 • Rapporteren: helder kunnen registreren en interpreteren tot managementinformatie.

Tijdens de training is er veel ruimte voor de persoonlijke inbreng van de deelnemers en het behandelen van praktijkvoorbeelden en casuïstiek.