Synergie in groepsdynamiek – snelle uitleg

Synergie, het is een prachtig management-buzzword, maar wat houdt het nu eigenlijk in? De term klinkt zo lekker, en wie wil er nou niet in een team werken er synergie is? Hier een uitleg wat het is en hoe je het in praktijk kunt herkennen.

In één zin: er is sprake van synergie als de groepsleden elkaar versterken in plaats van verzwakken. Het is dus een rekensom, die het makkelijkste uit te leggen is aan de hand van de infographic hier onder.

 

Aanwezige potentie

Omdat groepsprocessen sociaal van aard zijn, wordt nog wel eens vergeten dat groepen in organisaties bestaan om iets gedaan te krijgen. In ons persoonlijke leven hebben we familie- en vriendengroepen die geen winst- of productiviteitskenmerk hebben. In organisaties bestaan teams omdat zij iets moeten produceren.

De aanwezige potentie is dus de som van wat alle groepsleden samen kunnen presteren. Het is de gezamenlijke, potentiële arbeidsproductiviteit en effectiviteit. Let wel: hier telt dus niet in mee dat de groep elkaar versterkt. Dit is de som van de individuele leden van de groep.

Proceswinst

Een goede samenwerking. Een prettige sfeer. Goede onderlinge relaties, leuke brainstorms, duidelijke samenwerkingsafspraken, effectieve communicatie en strakke besluitvorming. Slechts een paar voorbeelden van processen die winst opleveren voor het team. Zaken dus die het (samen)werken makkelijker, leuker en motiverender maken. Groepsprocessen dus, die het individu beter laten presteren omdat er een team bestaat.

Procesverlies

Het tegenovergestelde van proceswinst. Slecht lopende vergaderingen, conflicten, bureaucratische en tijdrovende systemen, onprettige communicatie. Slecht een paar voorbeelden van processen die demotiveren en vertragen. Teams kunnen tegelijkertijd ‘winnende’ en ‘verliezende’ processen hebben. Niet alles loopt altijd gesmeerd. Maar een schoonheidsfoutje hoeft goed presteren ook niet in de weg te staan.

Werkelijke effectiviteit

Dit is de uitkomst van de som. Met andere woorden: zijn er meer positieve of meer negatieve invloeden op de aanwezige potentie in een groep? Is de uitkomst onderaan de streep positief, dan kunnen we spreken van synergie. Is de uitkomst nul, of zelfs in de min; dan is synergie dus ook uitgesloten.

Herkennen in praktijk – een voorbeeld

Een net gestart team gaat met frisse moed aan de slag. Er zitten veel talenten in de groep en het ambitieniveau is hoog. Er is veel potentie en de groep merkt dat zelf ook. Maar, na een dag of vijf merken de groepsleden dat dingen niet vanzelf gaan. Ze verschillen van mening over hoe besluiten genomen moeten worden en de indruk bestaat dat sommigen harder willen werken dan anderen. De groep is veel tijd kwijt aan discussies en afstemmingen over samenwerkingsprocessen. Nog vijf dagen later begint het tot conflicten te leiden. Het gevolg: het werk wordt niet gedaan, of niet goed genoeg.

Deze groep heeft even een adempauze nodig. En moet samen aan de slag om enkele procesvragen te beantwoorden. Hoe besluiten we? Wat verwachten we van elkaar? Wat is nu écht belangrijk in de samenwerking? Welke rollen nemen we in en versterken die elkaar? De potentie in de groep is nog steeds aanwezig, maar er is nog geen synergie. Goede afspraken en duidelijke processen helpen dan om het team tot topprestaties te brengen.