Slechte organisatiecultuur kost ‘grote’ MKB’er 12 miljoen euro per jaar

Per jaar kunnen bedrijven 12 tot wel 17 miljoen euro in omzet mislopen door het verstorende effect van suboptimale organisatiecultuur. Dat blijkt uit recent onderzoek van de Bain group. Ondanks dat organisatiecultuur een trending topic is geworden in de afgelopen maanden, wordt de impact ervan nog steeds schromelijk onderschat.

Te makkelijk wordt gedacht dat organisatiecultuur een onderwerp is dat alleen voor grote, liefst multinationale bedrijven van belang is. En dat terwijl maar liefst 99% van de Nederlandse bedrijven in de categorie Midden- en Kleinbedrijven (MKB) valt. Qua omvang zijn dit bedrijven die tussen de 2 en 43 miljoen euro omzet draaien per jaar. In totaal vallen er 450.000 bedrijven in die categorie.

Tot 40% productiviteitsverlies

Een suboptimale of disfunctionele cultuur laat zich niet direct meten, maar is met een kleine omweg wel degelijk duidelijk inzichtelijk te maken. Het verloop, de bureaucratie, de nutteloze vergaderingen, onproductieve communicatie en dergelijke leveren een organisatie een productiviteitsverlies op van tot 40%. Zo blijkt uit onderzoek van Bain &Co. Zij stellen zelfs dat dit zich vertaalt in een omzetverlies van tussen de 30% en 50%.

Productiviteit = concurrentiepositie

Organisatiecultuur heeft alles te maken met arbeidsproductiviteit. Heerst er in een bedrijf veel angst en wantrouwen, dan heeft dit een direct effect op het verloop, het ziekteverzuim en de arbeidsproductiviteit in een organisatie. De tijd die een medewerker bezig is om zichzelf in te dekken tegen een beangstigende leidinggevende kan hij niet besteden aan nuttig werk, dan ten goede komt aan de organisatie. Verminderde arbeidsproductiviteit beïnvloedt direct de concurrentiepositie van een onderneming.

Is dat ook niet de allure van automatisering? Een robot slaapt niet, maakt geen fouten en neemt geen pauze. Elke minuut die hij werkt is productief en daarmee de investering waard. Gelukkig kunnen we heel veel zaken niet automatiseren en doet een mens veel beter werk. Maar de rekensom gaat alsnog op: hoe productiever het personeel, hoe beter de concurrentiepositie van de onderneming.

Slechte organisatiecultuur = Organizational Drag

Suboptimale of ronduit slechte organisatiecultuur vertaalt zich direct in het ontstaan van wat organizational drag wordt genoemd. Dat is een verzamelterm voor al het gedrag, al het beleid en alle communicatie die nodig zijn om te compenseren voor slechte werkrelaties, slechte motivatie, angst, frustratie, bureaucratie en verzuim.

Een verbetering van de organisatiecultuur heeft vrijwel altijd een afname van de hoeveelheid organizational drag tot gevolg, en vice versa. Het is dus een dankbaar terrein om aan te werken.

Praktische voorbeelden

Dit zijn een paar concrete voorbeelden van organizational drag, voortkomend uit  een slechte organisatiecultuur:

  • Door een gebrek aan onderling vertrouwen moeten medewerkers constant rapporteren, iets dat kostbare tijd en energie opslokt. Tijd en energie bovendien, die beter aan het binnenhalen van meer omzet of nieuwe klanten besteed had kunnen worden.
  • Door onvoldoende sturing weten mensen eigenlijk niet goed wat prioriteit heeft en spenderen dus tijd en middelen aan zaken die niet bijdragen aan het bedrijfsresultaat.
  • Uit angst voor afstraffing door een leidinggevende spenderen medewerkers tijd en energie aan het ontlopen van verantwoordelijkheden en ontmoetingen met hun leidinggevende.
  • Er zijn geen afspraken over tijdsverdeling in de organisatie. Iedereen kan een vergadering inplannen en wie hij wil hiervoor uitnodigen, zelfs als deze vergaderingen onproductief zijn, en de investering niet waard zijn.
  • Omdat er niet voldoende is nagedacht over de softwarepakketten waar het personeel mee werkt, zijn zij veel tijd kwijt aan werken met programma’s/ apps die onvoldoende toegerust zijn voor de taak die ze moeten uitvoeren.
  • Leidinggevenden zijn onvoldoende sociaal competent en zijn niet in staat om mensen voldoende te motiveren om actief en productief aan de slag te blijven.

Met gemak kunnen er nog tientallen praktijkvoorbeelden opgesomd worden hoe de cultuur in een organisatie ervoor zorgt dat mensen hun werk niet goed kunnen doen, of kostbare energie kwijt zijn aan werkzaamheden die niet bijdragen aan het bedrijfsresultaat.

Leer hoe het beter kan

Training, opleiding en het inwinnen van advies over organisatiecultuur betalen zichzelf gemakkelijk terug. Zelfs met kleine ingrepen en aanpassingen kunnen negatieve effecten van een suboptimale cultuur al aangepakt worden. Fijbes Consultancy & Training biedt enerzijds advies, maar ook training voor leidinggevenden, bestuurders en directie.


Masterclass organisatiecultuur

Direct aan de slag met het verbeteren van de organisatiecultuur? Met het verminderen van organizational drag en het verhogen van productiviteit?  In november 2017 en januari 2018 kunt u nog aansluiten bij de Masterclass Organisatiecultuur. Een tweedaagse masterclass, gericht om niet alleen inzicht te verwerven in organisatiecultuur, maar om direct leerpunten en verbeteringen te formuleren die direct ingezet kunnen worden. Op deze pagina kunt u hier meer informatie over vinden.