Relaties als belangrijkste drijfveer

Mensen zijn sociale wezens, en alles bestaat uit onderlinge relaties. Wat heb je aan winst maken als je daardoor jezelf en anderen ongelukkig maakt? Jij haalt de meeste energie uit een prettige werksfeer en een team dat optimaal presteert.

Ben je op een andere manier op deze pagina terecht gekomen? Klik dan hier om de test alsnog te doen.

Samenwerken als hoogste doel

Niets geeft meer energie dan een prettig, goed team waar iedereen zich in thuis voelt. Mensen, zoals jij, die relaties als belangrijkste drijfveer hebben, krijgen pas echt plezier in het werk als het mogelijk is om een echte band op te bouwen met collega’s. Als je fulltime werkt breng je meer tijd op kantoor door dan thuis; relaties met collega’s zijn dus tenminste net zo belangrijk als die met familie!

Wederkerigheid en eenheid

Werken met mensen die samen een doel hebben, normen & waarden delen én voor elkaar opkomen; dat is voor jou de ultieme situatie. Teams die als eenheid optreden kunnen alles aan, in voor- en tegenspoed. Werken met vreemden is dan ook niets voor jou, en onderlinge concurrentie is demotiverend.

Valkuil: pappen en nathouden

Als relaties zo belangrijk voor jou zijn, dan bestaat de kans dat je niets durft te doen dat die relaties kan schaden. Feedback geven, kritiek leveren, verbeterpunten aandragen, mensen aan deadlines houden is er dan misschien niet bij. Alles om de onderlinge band goed te houden. Dat heeft vervolgens zijn weerslag op de uiteindelijke prestaties van het team. En uiteindelijk zal de sfeer er flink onder lijden, als blijkt dat het team ondermaats blijkt te presteren en zijn doelen niet weet te behalen.

Kort samengevat

Kortom, alles wat hierboven geschreven staat kun je kort samenvatten in dit lijstje:

  • Relaties zijn leidend voor jou;
  • Teams waar eenheid heerst geven je energie;
  • Onderlinge concurrentie is demotiverend;
  • Valkuil: moeilijke boodschappen uit de weg gaan om de sfeer goed te houden

Andere drijfveren

Macht is één van de drie grote drijfveren van mensen op het werk. Dit zijn de andere twee.

Presteren: energie krijgen van het stellen én halen van doelen/ targets
Machtenergie krijgen van invloed, zeggenschap en leiderschap