15 februari 2016

Teamanalyse Startups

cirkelFijbes Consultancy ondersteunt bedrijven in het maken van financiële beslissingen omtrent het investeren in startende ondernemingen. Met de teamanalyse onderzoeken wij de potentiële risico’s die schuilgaan in het team van een startende onderneming en geven aan de hand hiervan concreet advies.

Of het nu gaat om innovatieve drones, zonnepanelen, robotica of een nieuw modehuis; uiteindelijk geeft de investeerder zijn geld -en vertrouwen- aan een team mensen dat een product of dienst tot een succes moet maken. Uiteindelijk zijn het dus de teams die het moeten doen. Daarom is er naast een financiële en juridische controle, een teamanalyse noodzakelijk om een volledig beeld te krijgen over het potentieel van een organisatie.

Doelstelling: bijdragen aan een zo gunstig mogelijk rendement

Deze dienstverlening biedt informatie waarop investeerders hun risico-inschatting kunnen baseren, en daarmee draagt het bij aan het beperken van risico. In andere woorden: de teamanalyse ondersteunt investeerders om in een zo vroeg mogelijk stadium problemen in de samenwerking en organisatie van teams te herkennen die (kunnen) leiden tot een zodanig disfunctioneren dat dit het behalen van een goed rendement in de weg staat.

Meer dan alleen het gewenste antwoord

Salespitches, sollicitaties en functioneringsgesprekken hebben in ieder geval één ding gemeen: het is flink lastig om verder te komen dan het ritueel: om meer te horen dan alleen het gewenste antwoord. De teamanalyse richt zich erop om de gewenste antwoorden te doorzien en om voorbij de rituele communicatie te kijken. Een echte kijk onder de motorkap van een team. Is het team echt zo professioneel, enthousiast, harmonieus en vooruitstrevend als ze zich presenteren? En zijn er risico’s in de samenwerking en de organisatie waarvan de teamleden zelf nog niet bewust zijn? Belangrijke vragen, waarvan de antwoorden essentiële informatie bieden voor het aangaan van een samenwerking.

Meer informatie

Wilt u meer informatie ontvangen over de werkwijze, de onderzochte terreinen, de wijze van rapporteren, tarieven, of over iets anders? Neem dan direct contact op met Peter Fijbes. Dat kan via telefoonnummer: 06-38033804