25 mei 2017

Onderzoek Angstcultuur

Fijbes Consultancy biedt gedegen en neutraal onderzoek naar angst en angstculturen in organisaties. Wanneer er een vermoeden is van een angstcultuur in uw organisatie of blijkt dat een of meerdere organisatie-onderdelen een angstcultuur hebben ontwikkeld  ondersteunen wij met het doen van onderzoek.

Is er werkelijk sprake van angstcultuur? Zijn het incidenten, of zijn er structurele problemen? Waardoor ontstaat het? En op welke manier kan het aangepakt worden? Wij bieden in ieder geval antwoord op die vragen.

Factsheet onderzoek

Wilt u de factsheet over het onderzoek ontvangen? Dat kan. In de factsheet staat de gekozen aanpak en de vragen die wij stellen. Omdat de insteek van het onderzoek afhankelijk is van de situatie bij uw organisatie vragen wij u uw verzoek te mailen, dan kunnen wij een voor u passende variant van de factsheet toesturen. Mail mij als u de factsheet wilt ontvangen.

Aanpak onderzoek

Op welke manier het onderzoek precies wordt uitgevoerd is afhankelijk van de context van de organisatie in kwestie. Hierin bewegen wij altijd mee met de vraag en de behoefte van de organisatie of opdrachtgever. Soms is bijvoorbeeld het verzoek om een onderzoek naar angstcultuur duidelijk aan te kondigen. In andere gevallen het voor het onderzoek beter is om voorzichtiger te werk te gaan. Hierin adviseren wij u in een zo vroeg mogelijk stadium. Hoewel de aanpak voor elke organisatie net anders kan zijn, voldoet onze dienstverlening altijd aan deze kenmerken:

 • Onafhankelijk
 • Vertrouwelijk
 • Gedegen en secuur
 • Tactvol
 • Duidelijke analysestructuur
 • Toegankelijke rapportage

In ons onderzoek voeren we gesprekken met medewerkers, in sommige gevallen meerdere malen. Daarnaast onderzoeken we de systematische, situationele en de sociale aanleidingen voor angst in de organisatie.

Terreinen van de analyse

Ons onderzoek naar angstcultuur stoelt op een gedegen analyse van de cultuur, relaties en interacties in de betreffende organisatie. De analyse bestaat uit de onderstaande terreinen:

 • tekens aan de wand – signalen van angst
 • negatieve effecten van angst
 • noodzaak van acuut ingrijpen
 • wederzijdse beïnvloeding
 • hardnekkigheid van de problematiek
 • positieve effecten van de angst(cultuur)
 • rol van de directie in de angst(cultuur)
 • effecten van formele processen, beleid en organisatie
 • invloed van individuele gedragingen en houdingen
 • groepsdynamische invloeden
 • beschikbare middelen voor interventie
 • externe invloeden

Voorkomen tunnelvisie

Wij besteden grote zorg aan het tegengaan van tunnelvisie. Wij onderzoeken vanuit een neutrale houding en proberen altijd een conclusie of hypothese te ontkrachten. Met andere woorden: we hanteren de wetenschappelijke methode.

Meer informatie

Wilt u meer informatie ontvangen over de werkwijze, de onderzochte terreinen, de wijze van rapporteren, tarieven, of over iets anders? Neem dan direct contact op met Peter Fijbes. Dat kan via telefoonnummer: 06-38033804