25 mei 2017

Management Consultancy

Met onze expertise op het gebied van groepsdynamiek, organisatiecultuur, irrationeel gedrag en emoties op de werkvloer ondersteunen wij organisaties advies in het opsporen, aanpakken en voorkomen van disfuncties en problemen.

Gecombineerd met onze kennis over het efficiënt inrichten van processen werken we met onze opdrachtgevers aan structurele oplossingen, óf het leggen van een goed fundament voor samenwerking in organisaties.

Menselijke focus

Fijbes Consultancy is expert op het gebied van menselijk gedrag, groepsdynamiek, cultuur en emoties in organisaties. Het is juist deze focus die een waardevolle aanvulling is op de vakkennis en procedurele kennis die vaak al voor handen is in organisaties. Wij ondersteunen in praktische zin bij de onderstaande zaken, met als focus de menselijke factor in de problematiek. Bijvoorbeeld:

  • Analyseren van disfunctionele processen
  • Ontwikkelen van motiverende targets
  • Adviseren bij inrichten middelen management-control
  • Verbeteren van sfeer en intrinsieke motivatie
  • Aanpakken communicatieproblemen tussen afdelingen
  • Verbeteren van samenwerking en cohesie in grote organisaties
  • Bestrijden van onderling wantrouwen

Meer informatie

Wilt u meer informatie ontvangen over de werkwijze, de onderzochte terreinen, de wijze van rapporteren, tarieven, of over iets anders? Neem dan direct contact op met Peter Fijbes. Dat kan via telefoonnummer: 06-38033804