25 mei 2017

Cultuuradvies

Soms is er meer nodig dan alleen een verandering van het werkproces en is het noodzakelijk om de organisatiecultuur te veranderen, te verbeteren of te verstevigen. Bijvoorbeeld in het geval van overnames, uitbreiding, reorganisatie of bij hardnekkige organisatieproblematiek.

Fijbes Consultancy ondersteunt organisaties in het begrijpen en analyseren van hun bedrijfscultuur en geeft vorm aan verander-, verbeter of verstevigingstrajecten. Peter Fijbes is auteur van het boek  ‘Angstcultuur’ en expert op het gebied van angst en angstcultuur op de werkvloer.

Terreinen & voorbeelden cultuuradvies

Niet elke kwestie is direct grootschalig, of heeft een lang traject nodig. Soms kan dat de oplossing zijn, in andere gevallen is een adviesgesprek voldoende. Cultuuradvies kan verschillende vormen aannemen, hieronder enkele voorbeelden uit de praktijk.

  • Adviesgesprek bij overname van kleinere onderneming
  • Onderzoek naar organisatiedisfuncties
  • Cultuurinterventies bij disfunctionele culturen
  • Integratietraject culturen van locaties/ afdelingen
  • Leiderschapscoaching: wat is jouw invloed op de cultuur?
  • Trainingssessies met personeel: jouw aandeel/ bijdrage aan de cultuur?
  • Advies bij interventies in organisatiecultuur
  • Advies/ traject voelbaar maken cultuur voor klanten / stakeholders

Meer informatie

Wilt u meer informatie ontvangen over de werkwijze, de onderzochte terreinen, de wijze van rapporteren, tarieven, of over iets anders? Neem dan direct contact op met Peter Fijbes. Dat kan via telefoonnummer: 06-38033804