25 mei 2017

Dienstverlening Consultancy

Fijbes Consultancy & Training ondersteunt organisaties in advies over management, organisatiecultuur, teamdynamiek en naar disfunctionele patronen. Daarnaast is het mogelijk om gekoppeld aan advies trainingen, coaching en begeleiding te krijgen.

Cultuuradvies en consultancy

Soms is er meer nodig dan alleen een verandering van het werkproces en is het noodzakelijk om de organisatiecultuur te veranderen, te verbeteren of te verstevigen. Bijvoorbeeld in het geval van overnames, uitbreiding, reorganisatie of bij samenwerkingsproblemen.

Fijbes Consultancy ondersteunt organisaties in het begrijpen en analyseren van hun bedrijfscultuur en geeft vorm aan verander-, verbeter of verstevigingstrajecten. Peter Fijbes is auteur van het boek  ‘Angstcultuur, krijg grip op angst in organisaties.’ 

Terreinen & voorbeelden cultuuradvies

Niet elke kwestie is direct grootschalig, of heeft een lang traject nodig. Soms kan dat de oplossing zijn, in andere gevallen is een adviesgesprek voldoende. Cultuuradvies kan verschillende vormen aannemen, hieronder enkele voorbeelden:

  • Adviesgesprek bij organisatieproblematiek
  • In kaart brengen van de kenmerken van de organisatiecultuur
  • Analyse van de ervaring van medewerkers m.b.t. de cultuur c.q. samenwerking
  • Analyse van probleemsituaties;  kan er sprake zijn van een organisatiedisfunctie?
  • Coaching/ begeleiding van teams en afdelingen met problematiek
  • Trainingssessies met personeel: bijv. jouw aandeel/ bijdrage aan de cultuur?
  • Advies bij strategie m.b.t. organisatiecultuur

Meer informatie

Wilt u meer informatie ontvangen over de werkwijze, de onderzochte terreinen, de wijze van rapporteren, tarieven, of over iets anders? Vul dan het onderstaande contactformulier in. Via het secretariaat wordt u in contact gebracht met Peter Fijbes. Vanwege de zomerperiode kan het langer duren om antwoord te krijgen, hiervoor vragen wij uw begrip.