Training 'Dynamiek van Vertrouwen en Wantrouwen'

Vertrouwenspersoon, leidinggevende | Max 15 deelnemers | Trainer: Peter Fijbes

Herkent u het domino-efffect waardoor een organisatie in de greep van wantrouwen kan komen? Op het moment dat wantrouwen greep heeft gekregen op een organisatie dan is het behoorlijk lastig om het tij te keren. Er tijdig bij zijn is dus van groot belang. De eerste stap in preventie is het opdoen van kennis over vertrouwensdynamiek in organisaties.

De bestseller auteur en organisatietrainer Peter Fijbes geeft bij deze training u handvatten en concrete tips over hoe u vertrouwensdynamiek analyseert, oplost én voorkomt. 

Deze Masterclass is speciaal voor:

 • Vertrouwenspersonen
 • Bedrijfsmaatschappelijk Werkers
 • Managers/ Leidinggevenden

Schrijf je nu in!

Inhoud van de training

Alles wat u moet weten

Vertrouwensdyamiek speelt zich op drie relationele niveaus af, die elkaar beïnvloeden:

 • de 1-op-1 relatie
 • het team
 • de organisatie als geheel

In deze bijscholing leert u de signalen te plaatsen in deze niveaus zodat u een concrete aanpak kan formuleren of aanbevelen.

Handvatten & concrete tips

Via diverse thema’s geven wij u concrete tips en handvatten hoe vertrouwensdynamiek in de organisatie herkent, analyseert en bespreekbaar maakt.

De rol die u vanuit uw functie als vertrouwenspersoon, BMW’er of leidinggevende hierin kan spelen komt ook uitgebreid aan de orde.

Persoonlijke inbreng

Naast de theorie is er tijdens de training voldoende ruimte voor persoonlijke inbreng, praktijkvoorbeelden en casuïstiek.

Bovendien is de trainer ook aanwezig om observaties en actiepunten 1- op- 1 te bespreken.

Trainer: Peter Fijbes

Deze bijscholing  wordt verzorgd door Peter Fijbes. Naast trainingen voor managers, vertrouwenspersonen en HR-personeel werkt hij als organisatieadviseur en teamconsultant voor bedrijven, overheid en politieke partijen.

Peter is expert op het gebied van organisatiecultuur en hij kenmerkt zich met een persoonlijke, betrokken en interactieve trainingsstijl. In mei 2017 verscheen van zijn hand het boek “Angstcultuur, krijg grip op angst in organisaties”, dat de top 15 op managementboek.nl behaalde.

Boek: Angst cultuur - Peter Fijbes

Ontvang meer informatie in je mailbox

“De kundigheid en de souplesse waarmee Peter Fijbes de training leidde maken dat wij allemaal erg enthousiast zijn over zijn werk.”

Jessica van Eijs – D66

 

“Ik vond de training erg waardevol. Ik heb praktische tips gekregen en vind Peter een prettige spreker. Hij voelt goed aan wat de groep wilt en anticipeert daar uitstekend op.”

Wendy Haarlem

kisspng-customer-review-icon-voice-bubble-5a7640932130b3.310963581517699219136

Schrijf je nu in!

Informatie Bijscholing

Trainingsdata

 • donderdag 19 september 2019
 • donderdag 12 december 2019
 • Incompany (datum op uw aanvraag)

Duur: 1 trainingsdag (van 10.00 tot 17.00 uur)
Locatie: BCN Utrecht CS
Groepsgrootte: 6 tot 15 deelnemers
Prijs: € 485 (excl. btw)
Aantal accreditatieuren BNS (VP): 12 uren
Aantal PE-Punten: 8

Volledig programma

In deze geaccrediteerde bijscholing voor vertrouwenspersonen maakt u kennis met het ontstaan en voorbestaan van wantrouwen in organisaties. De focus ligt hierbij op het herkennen van de dynamiek in organisaties die breder gaat dan alleen de 1-op-1 relatie tussen melder en de persoon waar over gemeld wordt.

De verschillende thema's

In de training worden onder meer deze thema’s behandeld:

 • De 3 niveaus onderscheiden waarin vertrouwensdynamiek plaatsvindt
 • Wantrouwen en vertrouwen begrijpen in organisatorische context
 • De spiraal van wantrouwen
 • Werken aan vertrouwensherstel
 • Helder signaleren en rapporteren over wantrouwen
 • Cultuurvorming in organisaties
 • Praktijkcasuïstiek en collegiale uitwisseling met andere vertrouwenspersonenNa afloop van de training hebt u meer grip op dynamiek in een organisatiecultuur en kunt u hier met meer (zelf)vertrouwen op reflecteren met de melder én beter over rapporteren naar de organisatie(s) waar u voor werkt.

Concrete tips en handvatten

Naast de verschillende thema’s hebben wij als doelstelling om de deelnemers handvatten te geven in het aannemen, analyseren, oplossen en voorkomen van situaties waarin vertrouwensdynamiek een rol speelt:

 • Gespreksvoering: het stellen van de juiste diagnostische vragen;
 • Voorlichting geven: het kunnen uitleggen van de invloed en het effect van wantrouwen;
 • Het kunnen opstellen van een verbeterplan voor disfunctionele teamculturen en dynamiek;
 • Rapporteren: helder kunnen registreren en interpreteren tot managementinformatie.

Tijdens de training is er veel ruimte voor de persoonlijke inbreng van de deelnemers en het behandelen van praktijkvoorbeelden en casuïstiek.