Angst bestrijden: 5 praktische stappen

Wat kun je doen als je team of organisatie in de greep is van angst en wantrouwen? Er is geen wondermiddel, maar er is wel een beproefde methode die je kunt doorlopen om tot een oplossing van het probleem te komen. Zet je organisatie weer in beweging met deze vijf stappen.

Angst bestrijden kan alleen door herkenning en erkenning van het probleem. In een vorig artikel schreven we al over de noodzaak voor erkenning, en waarom dat zo belangrijk is. Maar voordat je daar bent, zul je eerst twee andere stappen moeten doorlopen. We hebben het op een rij gezet.

Stap 1: doorbreek onwetendheid

Goed nieuws! De kans is groot dat je deze stap inmiddels al hebt genomen, dat is alvast een goed begin. Je leest immers een artikel over angst en hoe je het kunt aanpakken. Maar geldt dat voor iedereen in de organisatie? Zijn de sleutelpersonen zich ook bewust van het probleem, of merk je juist dat het probleem ontkend wordt?

De belangrijke eerste stap is jezelf en anderen confronteren met een soms harde werkelijkheid: hebben we wel door dat er angst is in de organisatie? Weten we zeker dat het geen probleem is? Zijn we ons wel voldoende bewust en kunnen we wel zien wat er speelt?

Stap 2: luisteren en verkennen

Aan de hand van een concrete casus, of preventief, dat maakt niet uit. Kern is dat de organisatie luistert en verkent op welke manier angst een rol speelt. Dit doe je door gesprekken te voeren met vertrouwenspersonen en bedrijfsmaatschappelijk werkers. Zij zullen als geen ander weten of de schoen wringt en zo ja, waar dan. Door elke keer open te staan voor de verhalen en ervaringen kom je tot de kern. Is er een probleem? En zo ja, wat speelt er dan precies?

Stap 3: herkenning en erkenning

Deze stap is alleen nodig als er een probleem is. Het is een hele belangrijke stap in de oplossing van de problematiek. Dit is het moment waarop erkenning in het spel komt. Bevestiging dat angst een probleem is, dat er aanleidingen voor zijn en belangrijker: dat er voor deze angst geen plaats meer is. Er is een knip nodig tussen ‘vroeger’ en ‘nu’.

Stap 4: een plan van aanpak maken

Woorden zijn mooi, maar welke daden zullen er volgen? Om angst te bestrijden zullen concrete acties nodig zijn. Soms zijn die ingrijpend en moet er afscheid genomen worden van gewoonten, heilige huisjes of personen die angst veroorzaken. Elk plan van aanpak is gericht op twee zaken. Ten eerste: de oorzaken voor angst wegnemen. Ten tweede: het actief opbouwen van vertrouwen in elkaar en in de organisatie en wantrouwen bestrijden. Een goed plan van aanpak is gebaseerd op de ervaringen in input van alle medewerkers.

Stap 5: het plan daadwerkelijk uitvoeren

Prachtige plannen, maar zet de organisatie ook echt door op dit thema? Het werk gaat door en meestal gaat het ook voor al het andere. Daarom is het juist van belang om het bestrijden van angst (of het plan) als prioriteit te stellen. Check regelmatig de voortgang met elkaar en blijf onderzoeken welke beren, hobbels en valkuilen er zijn die het afscheid nemen van angst in de weg staan.

Bron: deze methode is ontwikkeld door de pioniers Ryan & Oestreich die in de jaren ’80 de eersten waren die zagen dat het herkennen en erkennen van angst in organisaties een must was.

 


Meer weten? Wij geven met regelmaat trainingen! Interactief en prikkelend. Ook incompany.

Training: Grip op Angst in Organisaties  |  Training: Dynamiek van Vertrouwen en Wantrouwen