Angst aanpakken: zo maak je een begin

Angst en de groei van wantrouwen gaan hand in hand. En zonder vertrouwen in elkaar kun je angst niet aanpakken. Een vicieuze cirkel waar teams en organisaties in vast kunnen draaien. De eerste stap om dit te doorbreken is erkennen dat de angst bestaat en dat het doorbreken van de cirkel van wantrouwen prioriteit heeft.

Mocht je nu denken: dit klinkt als een open deur, overweeg dan het volgende. In vrijwel elk onderzoek naar angst en angstcultuur dat wij uitvoeren zien wij dat praten over angst een taboe is. En hoe kun je voor verandering zorgen, als je niet eens kunt praten over datgene wat anders moet? Veel organisaties hebben dus angst voor het onderwerp ‘angst’. Juist omdat het stil blijft, verandert er niks. Omdat er niks verandert blijft de angst bestaan; en omdat mensen bang zijn, blijven ze stil. De deur blijft gesloten; tenzij je hem intrapt door het onderwerp te erkennen.

De ‘knik’ & vertrouwen bouwen

Erkennen dat angst bestaat is een essentiele eerste stap, omdat er als vanzelf de volgende stap uit voortvloeit: uitspreken dat angst hier geen plaats (meer) heeft. Het is daarmee het begin van een maken van een ‘knik’ in het verhaal. Uiteindelijk wil je kunnen zeggen: “vroeger was hier angst, nu niet meer”. Dat verschil tussen vroeger en nu begint op de dag dat je angst erkent en als ongewenst verklaart.

De woorden uitspreken betekent nog niet gelijk dat iedereen dan het vertrouwen op een goede afloop heeft. Er zullen daden moeten volgen. Het opent de deur om elkaar de vraag te stellen: “wat heb jij nodig om die knik tussen verleden en heden te maken?”. Het antwoord op die vraag geeft concrete aanknopingspunten voor verbeteracties. Zowel op het gebied van cultuur als structuur in de organisatie. En die acties zijn de daden die bij de woorden passen, de acties waardoor vertrouwen weer kan groeien.

Tot erkenning kom je niet zomaar

Het klinkt zo simpel: erken de angst. Maar dat is zo simpel nog niet; want wat erken en benoem je dan eigenlijk? Wees gerust: velen gingen u met succes voor. Het komen tot erkenning en oplossing doe je in 5 stappen. 

Het begint (1) met een inschatting van hoe bewust of onbewust je bent. Vervolgens (2) is het belangrijk om te luisteren en informatie te verzamelen. Pas dan (3) kun je werkelijk erkennen en herkennen wat het probleem is en welke uitleg er bij past. Vervolgens (4) maak je een plan van aanpak die je tot slot (5) ook werkelijk uitvoert.


Meer weten? Wij geven met regelmaat trainingen! Interactief en prikkelend. Ook incompany.

Training: Grip op Angst in Organisaties  |  Training: Dynamiek van Vertrouwen en Wantrouwen