De 10 didactische sleutelvragen

Naar: Lesgeven en zelfstandig leren, Geerligs & van der Veen
Wij vertalen de kenmerken van het didactisch model in tien kardinale vragen betreffende het lesgeven. Deze sleutelvragen zetten je ertoe aan om, voorafgaand aan het lesgeven, de belangrijkste aspecten ervan te overwegen en in een verantwoorde relatie tot elkaar te brengen.

  1. Welke leerdoelen heb ik op het oog?
  2. Welk begingedrag bezitten de deelnemers gelet op de leerdoelen?
  3. Hoe differentieer ik?
  4. Welke werkvormen en groeperingsvormen gebruik ik?
  5. Welke leermiddelen zet ik in?
  6. Welke didactische volgorde breng ik aan?
  7. Hoe en wanneer bepaal ik de leerresultaten?
  8. Hoe faseer ik de training wat de tijd betreft?
  9. Hoe motiveer ik de deelnemers zoveel mogelijk?
  10. Hoe zorg ik voor een goede sfeer tijdens de training?

Deze sleutelvragen wekken wellicht de indruk dat een trainer zijn trainingen telkens op deze systematische manier moet plannen, terwijl dit in praktijk weinig gebeurt. Eenmaal geroutineerd kunnen eerder geformuleerde kaders of lesmodellen gevolgd worden, zonder dat er veel voorbereiding achteraf nodig is.

Aanvulling van Peter Fijbes

Geerligs & van der Veen hebben er gelijk in dat wanneer trainers of docenten ervaren zijn ze minder tijd besteden aan voorbereiding. Het is echter wel raadzaam om als startende trainer een goed beeld te hebben van de training die je geeft en jezelf aan te leren om je goed en systematisch voor te bereiden.

Dat kost tijd, maar het versnelt jouw leerproces en dat van de mensen die je training geeft.